Cụ thể, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành các Quyết định ngày 2/2/2024 về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 9 đồng chí tại một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh.

Đồng thời, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành các Quyết định ngày 2/2/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp đối với 5 đồng chí tại một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/2/2024.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 9 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh và 5 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp tại một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thanh Từng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Vụ trưởng 6, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Trung, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lại Văn Loan, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 6, VKSND tối cao giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đình Chữ, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Mai Văn Linh, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Minh Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật thuộc VKSND tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Luận, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng thuộc Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Ước, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Lâm, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nông Xuân Trường, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Dương Thị Hồng Tiến, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Trưởng phòng thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 5 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp.
Cao Nguyên