Ngày 25/12, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 22 tập thể, trong đó có 8 tập thể là các đơn vị thuộc VKSND tối cao, 14 tập thể gồm VKSND cấp cao tại Hà Nội và các VKSND tỉnh, thành phố.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các đơn vị để đạt được những kết quả nổi trội, xuất sắc, từ đó đóng góp vào những thành tích chung của toàn ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2023. 

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ 3, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ 5, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ 6, VKSND tối cao. 
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ 16, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ 7, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ 13, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND cấp cao tại Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Cục 3, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND thành phố Hải Phòng.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND thành phố Cần Thơ.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND Thành phố Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Phú Thọ.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Hải Dương.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Quảng Ninh.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Gia Lai.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Thanh Hoá.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Hà Tĩnh.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Tiền Giang.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Quảng Nam.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND tỉnh Hậu Giang.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 22 đơn vị. 

 

Trần Tùng - PV