Trước những diễn biết phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Viện trưởng VKSND tối cao đã liên tục có văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành tích cực, chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS Quân sự Trung ương, VKSND các địa phương đã chủ động phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng như người dân trên địa bàn về ý thức, trách nhiệm trong công cuộc phòng chống dịch bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quán triệt tinh thần phòng chống dịch như “chống giặc”, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan Y tế, của Ngành và chính quyền địa phương. 

Cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát" giới thiệu một số tác phẩm về công tác phòng, chống dịch COVID-19, gửi tham gia dự thi:

leftcenterrightdel
 "Chung tay phòng, chống dịch". Ảnh Trường Lưu - Ngọc Lệ (VKSND tỉnh Đắk Lắk).
leftcenterrightdel
 Thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn cho cán bộ và khách đến làm việc tại VKSND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Thềm Giang Văn (VKSND tỉnh Kiên Giang).
leftcenterrightdel
 "Trước giờ làm việc". Ảnh Hoàng Trung (VKSND tỉnh Trà Vinh).
leftcenterrightdel
 "Chiến thắng Covid". Ảnh Phạm Ngọc Tuyền - VKS tỉnh Quảng Ninh.
leftcenterrightdel
 "Giúp bạn là tự giúp mình". Ảnh: Nguyễn Liêm - Quang Vũ (VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế).
leftcenterrightdel
 "Bữa sáng 0 đồng ấm lòng mùa dịch". Ảnh Trường Lưu - VKSND tỉnh Đắk Lắk.
leftcenterrightdel
 "Cơ quan sạch đẹp, quét sạch COVID". Ảnh: Huỳnh Đạm - VKSND tỉnh Kiên Giang.
leftcenterrightdel
 "Việc nhỏ, ý nghĩa lớn". Ảnh Phú Sang - VKSND tỉnh Vĩnh Long.

leftcenterrightdel
 "Chung khúc quân hành, chiến thắng COVID". Ảnh Nguyễn Liêm - Quang Vũ (Thừa Thiên - Huế).
leftcenterrightdel
 Chung sức chống "giặc". Ảnh Lê Thị Lộc - VKSND TP Hải Phòng.
leftcenterrightdel
 "Bạn đừng quên cài đặt Bluezone". Ảnh Trường Lưu (Đắk Lắk).
leftcenterrightdel
 "Tết bên mẹ". Ảnh Lê Thị Lộc - VKSND TP Hải Phòng.
leftcenterrightdel
 "Má đừng quên đeo khẩu trang nhé". Ảnh Phú Sang - VKSND tỉnh Vĩnh Long

 

BTC (t/h)