leftcenterrightdel
 Cùng lực lượng Công an giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét.
leftcenterrightdel
 Nỗ lực giúp dân.
leftcenterrightdel
 Chung tay.
leftcenterrightdel
 Đưa máy phát điện đến với dân vùng lũ.
leftcenterrightdel
 Giúp dân.
leftcenterrightdel
 

Hoàng Tuấn