leftcenterrightdel
Vụ trưởng Phạm Thanh Từng nghe báo cáo công tác chuyên môn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

leftcenterrightdel
Phó Vụ trưởng Lê Hồng Liên chỉ đạo chuyên môn Phòng Quản lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 3)

leftcenterrightdel
Niềm vui trong việc.

leftcenterrightdel
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Thu Hằng cùng cán bộ, công chức Phòng Tiếp công dân nghiên cứu tài liệu, thông tin để phục vụ công việc tốt hơn. 
leftcenterrightdel

Tuy chỉ có 4 cán bộ, công chức đều là nữ nhưng Phòng tham mưu tổng hợp của Vụ 12 luôn cố gắng hết mình để hoàn thành công việc. 

leftcenterrightdel
Trao đổi để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 4).

leftcenterrightdel
Bắt đầu một ngày làm việc của Phòng 3.

leftcenterrightdel
Vào sổ tiếp nhận đơn thư công dân.

leftcenterrightdel
Ghi nhận phản ánh, đơn thư của công dân. 
leftcenterrightdel
Phân loại, xử lý đơn thư - công việc thường ngày của chị Nguyễn Thị Xuân Hương. 

leftcenterrightdel
Cùng nhau làm việc.

leftcenterrightdel
Họp để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa ra những giải pháp để Vụ 12 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thanh Từng chia sẻ, đoàn kết, nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao nên trong năm 2020, Vụ 12 đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua Chính phủ.
Thanh Dịu - Lê Sử