Cụ thể, có 61/63 tỉnh, thành hoàn thành tốt công tác thu NSNN, trong đó có 48 địa phương vượt 7,3% so với dự toán, 24 địa phương có mức tăng trưởng ở mức cao so với năm 2017, đạt từ 15% trở lên.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, những phán quyết về thuế không thể đẩy lên Thủ tướng và Chính phủ giải quyết 

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Thuế tiếp tục quán triệt Nghị quyết 01 về và Nghị quyết 02 của Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2020 và quán triệt chương trình hành động của ngành tài chính, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài chính, với tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Đồng thời, nhắc ngành thuế tiếp tục cải cách hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, khắc phục cho được những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện luật hiện hành, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của ngành thuế theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt là việc quản lý các giao dịch liên kết, chống chuyển giá theo thông lệ quốc tế, quản lý thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, quy trình thủ tục giải quyết nợ đọng và cưỡng chế thuế hay mối quan hệ giữa các bộ, ngành trong chức năng quản lý thuế.

Ngoài ra, một trong những vấn đề đang vướng mắc hiện nay là giải quyết mối quan hệ giữa việc thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với phán quyết của cơ quan thuế sao cho đúng với pháp luật, “những phán quyết về thuế không thể đẩy lên Thủ tướng và Chính phủ giải quyết, phạt hay không phạt phải theo luật. Có gì không đúng là phải qua con đường giải quyết vấn đề khiếu nại, tố cáo, thậm chí giải quyết tranh chấp ở tòa án”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đặt hàng ngành thuế phối hợp với Bộ Tài chính có báo cáo về thực trạng thu hút đầu tư FDI, hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với NSNN, chính sách ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài trong quý I/2019 để Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng chính sách thu hút FDI trong thời gian tới. “Tinh thần là đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc hơn (về công nghệ, thân thiện với môi trường, sẵn sàng kết nối chuỗi giá trị), nhưng cũng thiết kế chính sách ưu tiên, ưu đãi phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình hiện nay”- Phó Thủ tướng nói.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế giúp Bộ Tài chính rà soát các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến hành thu quản lý thuế theo tinh thần nghị định phải phù hợp với luật. Không để tình trạng lấy công văn để điều chỉnh các vấn đề quy phạm pháp luật về thuế, tùy tiện đặt ra vấn đề pháp luật không cho phép, nhằm bảo đảm minh bạch, có tiên lượng được cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh phát huy tinh thần văn hóa của ngành Thuế, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, làm xói mòn niềm tin, làm hư hỏng cán bộ và làm gia tăng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng đạo đức văn hóa công chức, công vụ ngành thuế, nói không với tiêu cực.

Toàn Ngành cũng cần đẩy mạnh giảm biên chế, sắp xếp bộ máy một cách chắc chắn, quyết tâm, quyết liệt, thận trọng nhưng duy trì ổn định của ngành, theo lộ trình, tránh tình trạng “nóng đâu phủi đó”, gắn với đó là giải quyết nhà đất, trụ sở, sắp xếp lãnh đạo…

Nguyễn Anh