leftcenterrightdel
Việc công khai số dư Quỹ BOG xăng dầu nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch. Ảnh minh họa 

Cụ thể, tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2021, tính từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 là  hơn 739 tỉ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2021 là hơn 666 tỉ đồng.

Về số lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2021, Bộ Tài chính cho biết là hơn 1,7 tỉ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2021 là 138 triệu đồng.

Ngoài ra, đến hết ngày 30/9/2021, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2021 là hơn 824 tỉ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2021 (tính đến hết ngày 30/6/2021) là trên  1.122 tỉ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (tính đến hết ngày 31/3/2021) là hơn  5.340 tỉ đồng, còn số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là trên 9.234 tỉ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc công bố thông tin về Quỹ BOG nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Nguyễn Anh