leftcenterrightdel
 Bộ Tài chính đã công khai quỹ BOG giá xăng dầu. Ảnh: Nguyễn Anh 

Cụ thể, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là hơn 5.340 tỉ đồng.

Còn số dư quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là trên 9.234 tỉ đồng. Ngoài ra, tổng số trích quỹ BOG trong Quý I năm 2021 (từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/3/2021), theo Bộ Tài chính là 62,234 tỉ đồng;

Cũng theo Bộ Tài chính, việc công khai này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Nguyễn Anh