leftcenterrightdel
Bộ Tài chính cho biết, Quỹ BOG xăng dầu đến hết Quý III năm 2021 là hơn 824 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2021 (đến hết ngày 30/9/2021) là 824,088 tỉ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III năm 2021 (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021) là 502,284 tỉ đồng;

Về tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III năm 2021 (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021) là 802,947 tỉ đồng;

Ngoài ra, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III năm 2021 là 1,844 tỉ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III năm 2021 là 14 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỉ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỉ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỉ đồng;

Nguyễn Anh