Theo Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Phòng khám Da liễu Sài Gòn có địa chỉ phòng khám chi nhánh 1 tại 35A1 đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10 đã không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa và bệnh viện; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Vì thế, Phòng khám Da liễu Sài Gòn còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng, bị phạt 148 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 3 tháng.

Đối với bác sĩ chuyên khoa da liễu Nguyễn Thị Minh Trang (làm việc tại chi nhánh) cũng bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng vì không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bác sĩ Trang bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Hoài Thu