Cụ thể, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chí nhánh Sài Gòn; Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -  Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Trong vụ án trên, bà Nga có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, bà Nga đã vắng mặt tại địa phương.

Cơ quan điều tra đã tiến hành nhiều biện pháp xác minh nhưng vẫn không rõ nơi cư trú của bà Nga. Đề nghị bà Phan Vũ Việt Nga sớm ra cơ quan điều tra trình diện trước ngày 10/7/2020 để phối hợp điều tra.

Người dân biết thông tin bà Nga thì liên hệ Điều tra viên Nguyễn Anh Dũng, ĐT 0975098886 và Điều tra viên Lê Hữu Trường, ĐT 0989865599.

Thiên Bình