Theo cục thuế Hà Nội, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có sử dụng một phần diện tích cho thuê, liên doanh, liên kết, nên phải nộp tiền thuê đất.

Từ năm 2017, Cục thuế TP Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo thu, truy thu tiền thuê đất đối với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Theo Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP ngày 11/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã kiến nghị thu tiền thuê đất và tiền chậm nộp đối với việc cho thuê, liên doanh, liên kết trong giai đoạn từ năm 2009 - 2018 (số tiền 658 tỉ đồng).

Tới nay, Cơ quan thuế đã đôn đốc thu được trên 35 tỉ đồng tiền thuê đất với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; sau 90 ngày thông báo, người nộp thuế nộp chậm tiền, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế.

Do đó, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế bằng hình thức phong toả tài khoản và thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Cục thuế TP Hà Nội cũng cho biết, sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để đôn đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình nộp tiền thuê đất, tiền chậm nộp và xử lý theo quy định pháp luật.

P.V