Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 34/TT-BTC giảm mức thu, nộp một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng xuống 50% so với hiện hành gồm lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Các khoản phí được giảm gồm: Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

leftcenterrightdel
Chính thức giảm 50% nhiều loại phí trong lĩnh vực xây dựng đến hết năm 2020. 

Đối với lĩnh vực du lịch, theo quy định Thông tư số 35/TT-BTC , mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, một số loại giấy phép kinh doanh sẽ được giảm tới 50% so với quy định hiện hành.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, theo quy định tại thông tư số 36/TT-BTC một số phí sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn giảm 30% so với quy định hiện hành.

Theo đó, đối với phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định hiện hành. Trong khi đó, phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định hiện hành.

Tất cả các Thông tư trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 5/5/2020.

PV