Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội; thời gian đình chỉ từ ngày 19/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBCK  đình chỉ tư cách Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Kiểm toán viên Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2659-2018-016-1 và Kiểm toán viên Nguyễn Trần Hằng Phương - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3194-2021-016-1 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Thời gian đình chỉ từ ngày 19/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Được biết, hai Kiểm toán viên này là người đã ký báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty CP Tổng Bách Hoá (mã Ck: TBH).

leftcenterrightdel
 Cổ phiếu của Công ty CP Tổng Bách Hóa (TBH) tăng từ 5000 đồng/cổ lên hơn 100.000 đồng/cổ  sau 4 tháng về tay Tân Hoàng Minh.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có buổi làm việc với Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tại buổi làm việc này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021 của TBH có chất lượng không đạt yêu cầu do Công ty kiểm toán chưa thực hiện đầy đủ thủ tục và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 của công ty.

Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị TBH phải thực hiện lại báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 theo quy định pháp luật về kế toán, kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

Kể từ năm 2014, Tân Hoàng Minh liên tiếp có các kế hoạch thâu tóm Tổng Bách Hoá qua các đợt mua đấu giá thành công cổ phần từ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC nắm giữ.

Cơ cấu cổ đông của Tổng Bách Hoá tính đến trước thời điểm tháng 2/2021 gồm: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thái Sơn nắm giữ 24,73% vốn, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nắm giữ 13,59%. Ông Hoàng Mạnh Thao - Chủ tịch HĐQT Tổng Bách Hoá nắm giữ 29,62% vốn điều lệ.

Tháng 2 năm 2021, Tổng Bách Hóa tăng vốn thêm 900 tỉ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông chiến lược chính là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh - một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện tại, Ban lãnh đạo Tổng Bách Hoá phần lớn là người của Tân Hoàng Minh.

Hồng Vân