Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa - Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về đối tượng, địa bàn, mặt hàng, vừa tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa thông suốt.

leftcenterrightdel
Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ảnh: QLTT 

Đồng thời, xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, phát triển kinh tế.

Kết quả đạt được trong tháng 1/2024 của Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 24/1/2024): Kiểm tra 244 vụ; xử lý 213 vụ. Tổng số tiền thu phạt 1.178,78 triệu đồng. Trị giá hàng tiêu hủy 865,4 triệu đồng; trị giá hàng chờ bán, chờ tiêu hủy 213,063 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ, xây dựng đội ngũ công chức Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã ký cam kết với Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT và triển khai cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Cục ký cam kết với Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
Ông Lữ Minh Thư - Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa. Ảnh: QLTT

Trưởng các các phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội QLTT với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đã ký cam kết với Cục trưởng, thực hiện nghiêm “HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT” trong việc nêu gương, thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng. Với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cam kết với Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, thực hiện nghiêm HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT nói trên, nếu không sẽ nhận hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật. Với tinh thần đồng thuận cao, các đồng chí tham dự hội nghị đã nhất trí với nội dung Bản cam kết và tham gia ký bản cam kết.

leftcenterrightdel
Đội trưởng các đội QLTT ký cam kết với Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa. Ảnh: QLTT

Kết luận tại hội nghị, Cục trưởng QLTT tỉnh Thanh Hóa Lữ Minh Thư mong rằng chủ trương ký cam kết thực hiện trách nhiệm với Cục trưởng sẽ là động lực thúc đẩy nhiệm vụ công tác của cơ quan, người đứng đầu các Phòng, Đội QLTT phải thực sự đi đầu, làm gương, cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về tất cả các hoạt động của đơn vị; tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới công tác cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ.

Đặc biệt là người đứng đầu các Phòng, Đội QLTT trực thuộc nêu cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, thực hành nêu gương trong mọi công việc, mọi lúc, mọi nơi; góp sức xây dựng đội ngũ công chức QLTT chính quy, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh