UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP áp dụng từ ngày 1/5/2014.
 


Bên cạnh đó, đối với giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm: học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm), công nhân các khu công nghiệp và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên đi một tuyến là 55.000 đồng/vé/tháng; giá vé tháng đi liên tuyến 100.000 đồng/vé/tháng; giá vé tháng bán cho các đối tượng mua theo hình thức tập thể từ 30 người trở lên giá vé tháng đi một tuyến là 70.000 đồng/vé/tháng, giá vé tháng đi liên tuyến là 140.000 đồng/vé/tháng.

Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên (đối tượng khác) đi một tuyến là 100.000 đồng/vé/tháng, giá vé tháng đi liên tuyến là 200.000 đồng/vé/tháng. Giá vé tháng trên đã bao gồm tiền bảo hiểm thân thể hành khách khi đi xe; áp dụng cho tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá.
 

Theo Hà Nội mới

.