leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành, đa phần các mặt hàng đều giảm giá, chỉ có dầu hỏa và dầu điêzen 0.05S giữ nguyên so với giá hiện hành.

Cụ thể, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Không trích lập, dừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, giảm mức chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen từ 300 đồng/lít xuống 285 đồng/lít, giảm mức chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa từ 300 đồng/lít xuống 109 đồng/lít, không chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.502 đồng/lít (giảm 695 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.341 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 24.842 đồng/lít (giảm 906 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá các mặt hàng dầu như sau: Dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ là 23.594 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa: không cao hơn 23.816 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.452 đồng/kg (giảm 395 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện: Không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; dừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, giảm mức chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen và dầu hỏa, không chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút:  Áp dụng từ 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2023.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu, theo Bộ Công thương sẽ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2023.

Nguyễn Anh