leftcenterrightdel
 Bộ Tài chính hôm nay đã công khai Quỹ BOG xăng dầu.

Cụ thể, theo Bộ này, việc công khai Quỹ BOG nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/3/2023, số dư Quỹ BOG là hơn 5.640 tỉ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là hơn 1.779 tỉ đồng;

Về tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2023 (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023), theo Bộ Tài chính là hơn 5,9 tỉ đồng;

Ngoài ra, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2023 là trên 3,2 tỉ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2023 là hơn 2 tỉ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính thông tin, số dư Quỹ BOG  tính đến hết ngày 30/6/2023 là trên 7.424 tỉ đồng.

Nguyễn Anh