leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu kỳ điều hành hôm nay tiếp tục tăng nhẹ so với kỳ trước.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối các mặt hàng xăng, dầu disel, dầu hỏa, dừng chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.339 đồng/lít (tăng 517 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.262 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 24.601 đồng/lít (tăng 608 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá dầu, theo Bộ Công thương, giá dầu hỏa bán lẻ tại kỳ điều hành hôm nay là 22.309 đồng/lít (tăng 420 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.981 đồng/kg (tăng 313 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Duy nhất có mặt hàng giảm giá tại kỳ điều hành lần này là dầu điêzen 0.05S. Theo đó, giá bán lẻ dầu điezen không cao hơn 22.354 đồng/lít (giảm 71 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Thời gian thực hiện như sau: Không trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hoả, dừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut: áp dụng từ 15h ngày  hôm nay (21/8).

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 21/8/2023 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15h ngày 21/8/2023 đối với mặt hàng giảm giá.


PV