leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu kỳ điều hành này tăng giảm đan xen.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới biến động tăng giảm đan xen và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Theo đó, không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 20.419 đồng/lít (giảm 51 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.078đồng/lít;

Giá xăng RON95-III không cao hơn 21.497 đồng/lít (tăng 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá dầu, theo Bộ Công thương, dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ là 18.616 đồng/lít (tăng 447đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa bán lẻ là 18.320 đồng/lít (tăng 394 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Ngoài ra, giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.288 đồng/kg (tăng 665đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện: Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2023.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày hôm nay (11/7) đối với các mặt hàng giảm giá và không sớm hơn 15 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2023 đối với các mặt hàng tăng giá.

Nguyễn Anh