leftcenterrightdel
 Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/3/2023, số dư quỹ là hơn  5.640 tỉ đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ này cho biết, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I/2023.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 31/12/2022 là hơn 4.617 tỉ đồng. Ngoài ra, tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2023 (tính từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/3/2023) là hơn 1.681 tỉ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2023 (tính từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 31/3/2023) là trên 658 tỉ đồng.

Về lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2023 là  2,42 tỉ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I năm 2023 là 2,17 tỉ đồng.

Thông tin về số dư Quỹ BOG, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/3/2023, số dư quỹ là hơn  5.640 tỉ đồng, tăng khoảng 1.040 tỉ đồng so với quý liền trước đó. Đây là mức cao nhất của quỹ từ đầu năm 2021 đến nay.

Nguyễn Anh