leftcenterrightdel
 Tại kỳ điều hành hôm nay, giá xăng giữ nguyên, còn giá dầu tăng nhẹ.

Cụ thể, theo Bộ Công thương, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 191đồng/lít (kỳ trước 228 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 139 đồng/lít (kỳ trước 180 đồng/lít); dầu điêzen ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu mazut ở mức100 đồng/kg (kỳ trước 200 đồng/kg). Đồng thời, không thực hiện chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG  xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 là 20.878 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1,137đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 22.015 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá dầu điêzen 0.05S, không cao hơn 18.174 đồng/lít (tăng146 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Giá bán lẻ dầu hỏa không cao hơn 17.956đồng/lít (tăng133 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 14.587 đồng/kg (giảm132 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Thời gian thực hiện trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 21/6/2023.

 

Nguyễn Anh