leftcenterrightdel
 Hầu hết các mặt hàng xăng dầu ngày hôm nay đều được điều chỉnh giảm giá.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Dừng trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, dừng trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (xăng E5RON92 kỳ trước trích lập 191 đồng/lít, xăng RON95 kỳ trước trích lập 139 đồng/lít, dầu điêzen kỳ trước trích lập 100 đồng/lít, dầu hỏa kỳ trước trích lập 100 đồng/lít, dầu mazut kỳ trước trích lập 100 đồng/kg). Không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Sau khi thực hiện dừng trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có mức bán lẻ không cao hơn 20.470 đồng/lít (giảm 408 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 958 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ là 21.428 đồng/lít (giảm 587 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá dầu, đối với dầu điêzen 0.05S, giá bán lẻ là không cao hơn 18.169 đồng giảm 5 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành; Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 17.926 đồng/lít (giảm 30 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Ngoài ra, mặt hàng duy nhất tăng giá tại kỳ này là dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán là 14.623 đồng/kg (tăng 36 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện: Dừng trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 3/7/2023.

Đồng thời, việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 3/7/2023 đối với các mặt hàng giảm giá và không sớm hơn 15h ngày 3/7/2023 đối với các mặt hàng tăng giá.

 

 


Nguyễn Anh