leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, giá xăng tăng nhẹ, còn các mặt hàng dầu giảm giá. (Ảnh minh họa).

Theo Bộ Công thương, tại kỳ điều hành này, không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 22.614 đồng/lít (tăng 249 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.315 đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán lẻ là 23.929 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Đối với giá dầu, kỳ điều hành này dều giảm so với giá hiện hành. Cụ thể, giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ không cao hơn 21.940 đồng/lít (giảm 549 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Ngoài ra, giá dầu hỏa bán lẻ là 22.305 đồng/lít (giảm 448 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.240 đồng/kg (giảm 373 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, không trích lập và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 1/11.

Đồng thời, áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 1/11 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15h  ngày 1/11 đối với các mặt hàng giảm giá.

Nguyễn Anh