leftcenterrightdel
 Giá xăng giữ nguyên và tăng giá dầu so với kỳ điều hành trước.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành ngày hôm nay (11/9), trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối 2 mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa, chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng và dầu mazút.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 23.471 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.400 đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 24.871 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ là 23.055 đồng/lít (tăng 410 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa có giá bán lẻ không cao hơn 23.188 đồng/lít (tăng 374 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 17.704 đồng/kg (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành).

Thời gian thực hiện: Không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối 2 mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa, chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với 2 mặt hàng xăng và dầu mazut áp dụng từ 15 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2023.


Nguyễn Anh