leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu tiếp tục có sự điều chỉnh ngày hôm nay.

Cụ thể, theo Bộ Công thương, giá xăng dầu tại kỳ điều hành này như sau:
Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.365 đồng/lít (tăng 458 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.148 đồng/lít;
Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.513 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
Ngoài ra, giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ không cao hơn 22.489 đồng/lít (tăng 79 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
Dầu hỏa có giá bán lẻ tại kỳ điều hành này không cao hơn 22.753 đồng/lít (tăng 289 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 16.613 đồng/kg (tăng 375 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và chi Quỹ Bình ổn. Việc điều chỉnh giá bán lẻ thực hiện từ 15h ngày hôm nay (23/10).

 


Nguyễn Anh