leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu hôm nay giảm nhẹ so với kỳ điều hành trước. 

Cụ thể, thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định:

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG): Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít  và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 800 đồng/kg; không trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 và dầu diesel (như kỳ trước). Thực hiện không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 là 30.891 đồng/lít (giảm 411 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.872 đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán lẻ 32.763 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S có giá bán là 29.615 đồng/lít (giảm 404 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá dầu hỏa tại kỳ điều hành này là 28.353 đồng/lít (giảm 432 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 19.722 đồng/kg (giảm 1.013 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, việc trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày hôm nay (1/7).

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày hôm nay (1/7).

Ngoài ra, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Do thời gian vừa qua, Quỹ BOG đã được sử dụng liên tục để bình ổn giá xăng dầu trong nước nên số dư Quỹ BOG còn lại ít, tại nhiều doanh nghiệp, Quỹ BOG đã bị âm. Kỳ điều hành lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đều có xu hướng giảm nên Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định ngừng chi Quỹ BOG đối với 2 loại dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời bắt đầu trích lập Quỹ BOG đối với một số loại xăng dầu tiêu dùng không nhiều. 

 

 

 


Minh Nhật