leftcenterrightdel
Tổng số trích Quỹ BOG xăng dầu trong quý I năm 2022 theo Bộ Tài chính là 601,780 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2022 (đến hết ngày 31/3/2022) là -169,920 tỉ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022) là 601,780 tỉ đồng;

Về tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022) là 1.671,421 tỉ đồng;

Ngoài ra, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý I năm 2022 là 1,637 tỉ đồng và lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý I năm 2022 là 499 triệu đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2021 là 898,582 tỉ đồng.

Cũng theo Cơ quan này, việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu của quý I/2022 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Nguyễn Anh