leftcenterrightdel
Giá xăng tiếp tục giảm giá hơn 800 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. 

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành lần này, do Quỹ BOG đang âm, trong khi thị trường xăng dầu thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định điều chỉnh linh hoạt công cụ

Về trích lập Quỹ BOG xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 550 đồng/lít và RON95 ở mức 650 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 350 đồng/lít và dầu mazut không trích lập. Quỹ BOG để bảo đảm giá xăng dầu trong nước giảm theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới và có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới. Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định:

Mức chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 481 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Về giá bán lẻ, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Mặt hàng xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 26.471 đồng/lít (giảm 838 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 27.317 đồng/lít (giảm 836 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Ngoài ra, mặt hàng dầu diezen 0.05S có giá bán lẻ là 24.380 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 23.027 đồng/lít (giảm 737 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); còn giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ là 20.929 đồng/kg (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành).

Việc trích lập và chi Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày 12/4/2022.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày hôm nay (12/4). Và kể từ 15h  hôm nay là thời điểm Bộ Công thương công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Bộ Công thương công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu, Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng và quản lý Quỹ BOG xăng dầu.

Đồng thời, Bộ này cũng cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).


 

 

Nguyễn Anh