leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu tiếp tục tăng tại kỳ điều hành lần này.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định:

Trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu: Thực hiện tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu diesel và dầu hỏa; trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước).

Về chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Thực hiện chi Quỹ BOG đối với dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (như kỳ trước) và tăng chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước chi 300 đồng/lít).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 31.302 đồng/lít (tăng 185 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.570 đồng/lít;

Giá bán lẻ xăng RON95-III là 32.873 đồng/lít (tăng 498 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu diesel  0.05S có giá bán lẻ không cao hơn 30.019 đồng/lít (tăng 999 đồng/lít, so với giá bán lẻ hiện hành) nếu không chi 400 đồng/lít thì giá sẽ là 30.419 đồng/lít, tăng 1.399 đồng/lít;

Dầu hỏa có giá bán là 28.785 đồng/lít (tăng 946 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không chi 400 đồng/lít thì giá sẽ là 29.185 đồng/lít, tăng 1.346 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 20.735 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, trích lập và chi BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h00 ngày 21 tháng 6 năm 2022.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 21/6/2022.

 


Nguyễn Anh