leftcenterrightdel
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất siêu 3,2 tỉ USD. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu trong tháng đạt 33,66 tỉ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 1,39 tỉ USD) so với tháng trước và trị giá nhập khẩu trong tháng đạt 30,46 tỉ USD, giảm 6,9% (tương ứng giảm 2,27 tỉ USD) so với tháng trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, theo số liệu sơ bộ, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 369,62 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 51,08 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 190,73 tỉ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 24,74 tỉ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 178,88 tỉ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 26,34 tỉ USD).

Cũng theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 6/2024 đạt 33.291 tỉ đồng, giảm 17,6% so với tháng trước. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 đạt 200.460 tỉ đồng, bằng 53,5% dự toán được giao, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

PV