leftcenterrightdel
 Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 238,88 tỉ USD. Ảnh minh họa

Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 4/2024 ước đạt 30,94 tỉ USD, giảm 8,1% (tương ứng giảm 2,72 tỉ USD) so với tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu tháng 4/2024 ước đạt 30,26 tỉ USD, giảm 2%. Tổng xuất nhập khẩu tháng 4/2024 ước đạt 61,2 tỉ USD, giảm 5,2% (tương ứng giảm 3,34 tỉ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 4/2024 ước xuất siêu 680 triệu USD.

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu ước đạt 123,64 tỉ USD, tăng 15% (tương ứng tăng 16,12 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 115,24 tỉ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 15,37 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Tổng xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 238,88 tỉ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 31,49 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm 2024 dự kiến xuất siêu 8,4 tỉ USD.

Về số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ ngày 1 - 30/4/2024 đạt 34.992 tỉ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/4/2024, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 124.740 tỉ đồng, bằng 33,3% dự toán được giao, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Anh