leftcenterrightdel
 Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 tăng gần 15% so với cùng kỳ 2023. (Ảnh minh họa)

Trong đó, thu nội địa ước đạt 118,4 nghìn tỉ đồng, bằng 8,2% dự toán, bằng 74,1% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm. Thu từ dầu thô ước đạt 5 nghìn tỉ đồng, bằng 10,9% so dự toán, bằng 101,6% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27,5 nghìn tỉ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 37,9 nghìn tỉ đồng, bằng 10,1% dự toán, bằng 119,6% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm (31,7 nghìn tỉ đồng/tháng); hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng ước khoảng 10,4 nghìn tỉ đồng.

Lũy kế thu NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 898,4 nghìn tỉ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước đạt 757,5 nghìn tỉ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ năm 2023.

Thu dầu thô ước đạt 24,7 nghìn tỉ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 5 tháng đạt khoảng 88 USD/thùng (tăng 18 USD/thùng so giá dự toán, xấp xỉ giá bình quân cùng kỳ năm 2023); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 3,4 triệu tấn, bằng 41% kế hoạch.

Về thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, ước đạt gần 116,2 nghìn tỉ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 164,7 nghìn tỉ đồng, bằng 43,9% dự toán, tăng 6,8% so với cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 48,5 nghìn tỉ đồng, bằng 28,4% dự toán.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 140 nghìn tỉ đồng. Luỹ kế chi 5 tháng đạt 656,7 nghìn tỉ đồng, bằng 31% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ năm 2023, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 21,9% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 22,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt khoảng 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 42,5% dự toán, tăng 10,1%; chi thường xuyên ước đạt khoảng 36,6% dự toán, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2023.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/5/2024, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành gần 126 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,1 năm, lãi suất bình quân 2,24 %/năm.

 

Nguyễn Anh