leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm tại khu nhà liền kề xây dựng không đúng quy hoạch ở xã Lộc Thành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm khẩn trương thực hiện các nội dung sau: Xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về xây dựng các căn nhà tại khu vực, vị trí nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt phạm hành chính về xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm giải quyết các hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 24/4/2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Lộc Thành, các tổ chức và cá nhân có liên quan trọng công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để xảy ra trường hợp nêu trên theo đúng quy định. Việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan phải báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 2/5/2024.

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Lâm tiếp tục rà soát để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn đảm bảo phù hợp, đồng bộ các cấp độ quy hoạch; khắc phục tình trạng chồng chéo, chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn để làm cơ sở thực hiện các thủ tục, trình tự về đất đai, đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu các trường hợp xây dựng nêu trên chấp hành nghiêm theo quy định; không để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn huyện; chấm dứt trình trạng xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy hoạch được phê duyệt (chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới).

Chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND cấp xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm về quản lý sử dụng đất đai và các vi phạm khác trên địa bàn quản lý; lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc UBND huyện Bảo Lâm thực hiện nội dung nêu trên.

leftcenterrightdel
 Các căn nhà kiến trúc dạng biệt thự, nhà liền kề.

Liên quan đến việc này, ngày 3/4, ông Trương Hoài Minh – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã ký các Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đỗ Ngọc Cần – Chủ tịch UBND xã Lộc Thành và Trần Ngọc Hoàn – Công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Thành để xem xét các trách nhiệm liên quan.

Hải Đăng