Thanh tra TP Thủ Đức, TP HCM vừa công khai kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng; quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước năm 2021 – 2022 tại UBND phường Thảo Điền.

leftcenterrightdel
 Một công trình có dấu hiệu bất thường được quây kín bạt.

Theo kết luận thanh tra, qua kết quả kiểm tra hồ sơ các công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của Đội Thanh tra địa bàn do UBND phường Thảo Điền và Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức cung cấp và kết quả kiểm tra hiện trạng thực tế đối với 16 công trình sai phép so với giấy phép xây dựng.

Trong 5 công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng: Có 1 công trình đã khắc phục phần diện tích vi phạm; 4 công trình chưa lập thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, chưa khắc phục phần diện tích vi phạm: gồm: Công trình do bà Trần Thị Ân, ông Phạm Trung Thu, bà Đỗ Thanh Trang, ông Bùi Vạn Thuận làm chủ đầu tư.

Trong số 4 công trình đang thi công: Có 1 công trình đã khắc phục phần vi phạm; 1 công trình chưa khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm chủ đầu tư); 2 công trình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công không chấp hành dừng thi công, chưa khắc phục biện pháp tháo dỡ do bà Trần Thị Kim Thuận làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế ngẫu nhiên 5/156 công trình đã được UBND TP Thủ Đức cấp giấy phép xây dựng, đoàn thanh tra ghi nhận có phát sinh công trình phụ, kết cấu mái che, khung sắt, cột sắt, làm trang trí…

Có 3 công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ xử lý (công trình do ông Lâm Chấn huy, ông Trần Hữu Phú và bà Trần Thị Thu Thảo làm chủ đầu tư).

leftcenterrightdel
 Quán Quê Nhà, công trình xây dựng không phép đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với việc phối hợp hồ sơ xác nhận cập nhật tài sản, qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trạng ngẫu nhiên đối với 7/43 công trình do UBND phường Thảo Điền cung cấp, Đoàn Thanh tra ghi nhận có 4 công trình xây dựng có phát sinh diện tích, kết cấu: khung + cột sắt, mái bạt hoặc lắp đặt công trình điện năng lượng mặt trời hoặc xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. Các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tại các biên bản kiểm tra hiện trạng của UBND phường Thảo Điền thể hiện có chữ ký của công chức địa chính phường và ký tên đóng dấu của lãnh đạo UBND phường Thảo Điền, tuy nhiên một số biên bản không ghi ngày tháng kiểm tra.

“UBND phường Thảo Điền chậm phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định dẫn đến một số công trình xây dựng không phép, sai phép có diện tích vi phạm lớn, đã hoàn thiện đưa vào sử dụng; Một số công trình xây dựng không phép có phát sinh diện tích, kết cấu nhưng chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm; Đa số các công trình xây dựng vi phạm chưa tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Đối với công tác quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, việc các công trình vi phạm chưa tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành là thực hiện chưa đúng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 2/12/2019 của UBND TP HCM về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP HCM và kế hoạch liên tịch số 5845/KHLT-SXD-UBND ngày 31/5/2021 của Sở Xây dựng – UBND TP Thủ Đức.

Nguyên nhân là do UBND phường Thảo Điền chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, chậm phát hiện công trình vi phạm; Chưa cương quyết tổ chức các biện pháp ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các công trình xây dựng không phép dẫn đến các công trình vi phạm hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin Kết luận Thanh tra số 100/KL-TT về việc thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng; quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước năm 2021 – 2022 tại UBND phường Thảo Điền./.

Đại Lánh