leftcenterrightdel
Khu đất Công ty Thành Tô xin thực hiện Dự án xây dựng khu văn phòng, trung tâm tiệc cưới và nhà hàng đang bị đề nghị xem xét thu hồi.

Theo hồ sơ được cung cấp, Công ty Cổ phần Thành Tô là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa từ Công ty Giống cây trồng Hải Phòng theo Quyết đinh số 2542/QĐ-UBND ngày 02/11/2005 của UBND TP Hải Phòng. Sau khi cổ phần hóa, Công ty Thành Tô là chủ sử dụng đất hợp pháp, theo hợp đồng trả tiền thuê đất hàng năm.

Khu đất diện tích 34.465m2 tại quận Dương Kinh đã được UBND TP Hải Phòng cho Công ty Thành Tô thuê tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc. Diện tích này sau đó được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012. Theo đó, đến ngày 14/5/2018, thời hạn sự dụng đất của Công ty Thành Tô sẽ hết hạn.

Tuy nhiên, trước khi Công ty Thành Tô hết thời hạn sử dụng đất tại khu đất kể trên 12 ngày, vào ngày 2/5/2018, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khi đó đã ra Quyết định số 945/QĐ-UBND phê duyệt chấp nhận Dự án đầu tư xây dựng “Khu văn phòng, Trung tâm tiệc cưới, Nhà hàng” tại khu đất với diện tích 18.860m2. Diện tích này nằm trong diện tích 34.465m2 do Công ty Thành Tô quản lý và sử dụng theo hợp đồng trước đó.

Theo Công ty Cổ phần Thành Tô, vì nhiều lý do, đặc biệt là thời gian COVID-19 nên dự án bị chậm tiến độ. Đến ngày 1/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng có Văn bản số 689/KHĐT-KTN nêu việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư là một trong các nội dung được quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020. Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Thành Tô thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, nếu Công ty đã nộp đủ tiền thuế, lệ phí, phí vào ngân sách thành phố.

Sau khi được UBND TP Hải Phòng chấp thuận điều chỉnh tiến độ dự án (lần thứ nhất vào 30/9/2021), cơ quan chức năng đã có hướng dẫn và yêu cầu Công ty Thành Tô thực hiện các thủ tục hành chính, triển khai thực hiện dự án. Công ty Thành Tô đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật – Dữ liệu thông tin Tài nguyên môi trường đo vẽ, lập trích lục địa chính, chia tuyến khu đất đề nghị gia hạn; Cung cấp hồ sơ, giấy tờ tài liệu theo hướng dẫn; đồng thời, khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thủ tục vẫn diễn ra rất chậm.

leftcenterrightdel
 Văn phòng Công ty Cổ phần Thành Tô trong khu đất đang bị xem xét thu hồi.

Đến ngày 13/7/2022 Sở TN&MT đã có Tờ trình số 359/TTr-STN&MT xin ý kiến UBND thành phố về việc: “Gia hạn sử dụng đất và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với Công ty Cổ phần Thành Tô để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, trung tâm tiệc cưới và nhà hàng tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh”. Tại Văn bản này, Sở TN&MT TP Hải Phòng có nêu: “…, việc cho Công ty Cổ phần Thành Tô gia hạn sử dụng đất là phù hợp với dự án đầu tư và quy hoạch được duyệt. Công ty Cổ phần Thành Tô đã thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Công ty chưa vi phạm quy định của pháp luật về đất đai”. Đồng thời, văn bản cũng kiến nghị UBND TP Hải Phòng cho phép Công ty Cổ phần Thành Tô gia hạn sử dụng đối với diện tích 18.860,3m2 đất thuê tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh để thực hiện Dự án xây dựng Khu văn phòng, Trung tâm tiệc cưới và Nhà hàng, thời hạn sử dụng đất đến ngày 2/5/2068.

Sau khi Sở TN&MT có văn bản kể trên, ngày 19/9/2022, UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 5111/UBND-ĐC2 với nội dung: “Yêu cầu Sở TN&MT kiểm tra rà soát, đề xuất việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thành Tô, tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh…”. Việc này khiến Công ty Cổ phần Thành Tô không đồng tình và đã gửi các kiến nghị đến UBND TP Hải Phòng.

Theo Văn phòng Luật sư Gia đình & Xã hội, Đoàn Luật sư TP Hải Phòng, mặc dù dự án do Công ty Cổ phần Thành Tô đã được UBND TP Hải Phòng và các Sở, ban, ngành tạo điều kiện, tuy nhiên, chưa có quyết định bàn giao đất của cơ quan có thẩm quyền, chưa ký hợp đồng thuê đất nên dự án bị chậm tiến độ.

Cũng theo quan điểm của Văn phòng Luật sư Xã hội & Gia đình, Công ty Cổ phần Thành Tô nên báo cáo với Chủ tịch UBND TP Hải Phòng một số nội dung sau: Dự án xây dựng khu văn phòng, trung tâm tiệc cưới và nhà hàng theo Luật Đầu tư năm 2020 thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng tại Văn bản số 689/KHĐT-KTN ngày 1/4/2021. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định giao đất, diện tích 18.846m2 và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để Công ty Cổ phần Thành Tô được tiếp tục thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư mà UBND TP Hải Phòng đã ban hành.

Khánh An - Trúc Quyên