Dự thảo đề cương Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, TP Đà Nẵng đưa ra hai phương án để đề xuất Quốc hội thông qua về việc xây dựng chính quyền đô thị. Theo đó, phương án 1 là mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền (cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, huyện phường). Phương án 2 là mô hình 2 cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện) và 1 cấp hành chính (phường).

TP Đà Nẵng đề nghị trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội lần này, khi xem xét đề xuất chính quyền đô thị tại Hà Nội thì cũng đồng thời cho phép việc thực hiện thí điểm tương tự tại một số địa phương trong đó có thành phố Đà Nẵng.

Sau khi xem xét nhiều nội dung dự thảo, nhằm bảo đảm các quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng  thống nhất đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (đang diễn ra) để bổ sung Nghị quyết về xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019 (kỳ họp thứ 9 của Quốc hội).

leftcenterrightdel
 Đà Nẵng đề xuất Quốc hội thông qua cho phép xây dựng thí điểm chính quyền đô thị

Đối với Quy hoạch chung phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Ban Thường vụ đã thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như các chỉ tiêu KT-XH, quy mô dân số, hạ tầng, quy mô đầu tư, huy động nguồn lực.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho rằng Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã được xây dựng với tầm nhìn và kỳ vọng lớn của Bộ Chính trị đối với thành phố Đà Nẵng, một số chỉ tiêu trong Nghị quyết 43 có thể quá cao nếu so với mức tương trưởng hiện tại (như tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân 12%/năm) nhưng lãnh đạo thành phố cần có sự nỗ lực, kiên trì đề ra các chính sách để đạt được các chỉ tiêu đó với những kịch bản tăng trưởng tích cực.

Về hạ tầng phát triển cũng kiên trì bám sát các định hướng trong Nghị quyết 43, huy động các nguồn lực đầu tư theo các trụ cột đã được xác định: Du lịch, Công nghiệp công nghệ cao, Logistic, Kinh tế biển.

Cơ sở để TP Đà Nẵng đề xuất các phương án xây dựng chính quyền đô thị lần này là xuất phát từ thực tiễn. Giai đoạn năm 2008- 2015, TP Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008/NQQH12  với hiệu quả rõ rệt: bộ máy chính quyền được thu gọn, quá trình vận hành thông suốt, chất lượng, hiệu quả công việc có sự chuyển biến tích cực.

Xuân Nha