UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản giao các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an.

leftcenterrightdel
 Một góc TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nhìn từ trên cao.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, TP Gia Nghĩa kiểm tra, rà soát các thông tin, tài liệu liên quan đến các trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổng hợp, cung cấp thông tin tài liệu (đóng dấu treo, dấu giáp lai) theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an tại công văn số 1456 ngày 22/4/2024.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính đôn đốc các Sở, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an trước 14h ngày 6/5.  

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Không riêng Đắk Nông, Cơ quan An ninh điều tra cũng có công văn gửi nhiều địa phương trên cả nước cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án cây xanh. Bởi Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố./.

Nguyễn Chính