Chính quyền có “đổ vạ” cho dân?

Ngày 3/3/2016, UBND quận Hải An có Kết luận Kiểm tra số 185/KL-CT về việc sử dụng đất, GCNQSDĐ mang tên bà Vũ Thị Bích, GCNQSDĐ mang tên bà Nguyễn Thị Thu tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng. Ngày 4/3/2016, UBND quận Hải An có Công văn số 206/UBND-TTr với nội dung yêu cầu bà Vũ Thị Bích, Vũ Thị Thu thực hiện Kết luận kiểm tra số 185/KL-CT nêu trên. Trong phần “nơi nhận” của Kết luận kiểm tra 185/KL-CT và Công văn số 206/UBND-TTr nói trên đều có ghi là gửi UBND phường Đằng Lâm và bà Vũ Thị Bích, Vũ Thị Thu.

Tuy nhiên, bà Vũ Thị Bích và chị gái là Vũ Thị Thu cho biết, hai bà không nhận được 2 văn bản trên. Đến thời điểm giữa tháng 6/2017 (14 tháng sau), sau khi UBND phường Đằng Lâm có Thông báo số 26/TB-UBND của UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, ngày 1/6/2017 gửi cho chị em bà Bích, bà Thu có kèm theo 2 văn bản trên của UBND quận Hải An họ mới được biết sự tồn tại của Kết luận thanh tra số 185.

Vì vậy, ngày 19/9/2017, bà Bích, bà Thu đã gửi đơn khiếu nại đến UBND quận Hải An. Ngày 27/10/2017, bà Bích, bà Thu được Thanh tra quận Hải An mời đến làm việc.

Tuy nhiên, chờ hết 90 ngày giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại nhưng không thấy UBND quận Hải An trả lời. Vì vậy, ngày 22/12/2017, bà Bích mới có đơn tố cáo gửi UBND quận Hải An và các cơ quan chức năng.

Ngày 15/1/2018, UBND quận Hải An có Thông báo số 36/TB-UBND gửi bà Bích với nội dung là “ngày 22/12/2017 nhận được đơn có nội dung khiếu nại của bà Bích, nhưng “thời hiệu, thời hạn” khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng…”

Bà Bích cho rằng, đây là cách “đổ vạ” cho hai chị em bà của một số cán bộ UBND quận Hải An, vì:

Thứ nhất: Ngày 19/9/2017, hai bà đã gửi đơn khiếu nại có dấu bưu điện và sau đó được Thanh tra quận mời đến giải quyết đơn khiếu nại. Nhưng Thông báo số 36 lại nói là nhận được “đơn có nội dung khiếu nại” ngày 22/12/2017, trong khi đơn ngày 22/12/2017 của bà Bích là đơn tố cáo. “Bằng cách này, UBND quận Hải An đã “ăn bớt” được hơn 90 ngày giải quyết đơn khiếu nại của chị em tôi gửi từ ngày 19/9/2017 và “né” luôn việc giải quyết đơn tố cáo theo Luật Tố cáo.

Thứ hai: Thông báo số 26/TB-UBND ngày 1/6/2017 của UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An đã gửi cho chị em bà Bích, bà Thu vào tháng 6/2017 ghi rõ: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Hân, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An tại cuộc họp ngày 31/5/2017, UBND phường Đằng Lâm ra thông báo…”. Chứng tỏ, đến tháng 5/2017, UBND phường Đằng Lâm cũng mới nhận được Kết luận thanh tra số 185/KL-CT ngày 3/3/2016 và chỉ đạo của UBND Hải An ngày 31/5/2017 nên mới ra Thông báo số 26 nói trên.

Như vậy, Thông báo số 26/TB-UBND của UBND phường Đằng Lâm cũng đã căn cứ vào văn bản đã hết “thời hiệu, thời hạn” của UBND quận để yêu cầu bà Bích, bà Thu thực hiện Kết luận thanh tra số 185/KL-CT là trái pháp luật.

Vậy, tại sao UBND quận Hải An không xử lý kỷ luật lãnh đạo UBND phường Đằng Lâm về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ” do nhận được Kết luận Thanh tra 185/KL-CT của UBND quận, nhưng mãi đến 14 tháng sau mới triển khai thông báo cho dân thực hiện? Đồng thời, UBND quận Hải An phải ra thông báo thu hồi và hủy bỏ giá trị Thông báo số 26/TB-UBND của UBND phường Đằng Lâm do ban hành trái pháp luật, vì “căn cứ vào văn bản đã hết giá trị thực hiện là Kết luận số 185/KL-CT của UBND quận” ?!

Hàng trăm “bìa đỏ” ký sau ngày 17/4/2003 ... vẫn đúng?


Sau khi báo BVPL đăng tải, chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Phạm Chí Bắc, Chủ tịch UBND quận Hải An và Thanh tra quận Hải An. Tại buổi làm việc này, ông Bắc và các cán bộ Thanh tra quận cho biết: “Đến nay, UBND quận Hải An đã phát hiện và thừa nhận tính hợp pháp của hàng trăm “bìa đỏ” do lãnh đạo UBND huyện An Hải (cũ) ký đến thời điểm giữa tháng 5/2003, khi cơ quan này bị thu dấu mới thôi. UBND quận Hải An cũng chưa thấy có văn bản nào của Thành phố cho rằng hàng trăm “bìa đỏ” trên là sai, phải thu hồi…

Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa ra Quyết định số 822/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Trần Huy Năng ký ngày 17/4/2003 về việc công bố: “Đổi tên UBND huyện An Hải thành UBND huyện An Dương. Tại Điều 2 của Quyết định số 822 có ghi rõ: “Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký”, thì ông Bắc và Thanh tra quận Hải An cho rằng sau Quyết định này sẽ còn những văn bản khác điều chỉnh, nhưng chính ông Bắc và Thanh tra quận Hải An cũng không tìm ra được…”

Tại cuộc Họp giao ban báo chí, ngày 11/1/2018 do Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức, PV báo BVPL đã đề nghị Người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng cho biết: “Sau Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 17/4/2003 của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, có văn bảo nào cho phép UBND huyện An Hải tiếp tục ký ban hành các văn bản đến hết tháng 5/2003”? Đại diện Văn phòng UBND TP, ông Trần Huy Kiên, Phó Văn phòng đã tiếp thu và giao cho bộ phận giúp việc tìm tài liệu lưu trữ để trả lời báo BVPL.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ Văn phòng UBND TP, đến nay bộ phận này cũng chưa tìm ra tài liệu nào cho phép UBND huyện An Hải (cũ) ký các văn bản sau ngày 17/4/2003.

Theo Luật gia Hoàng Xuân Tốn – Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật cho biết: “Việc bà Phạm Thị Hiên là công dân của huyện khác, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan nhà nước nào làm dự án giao đất, nhưng “bỗng nhiên” được UBND huyện An Hải có quyết định cấp đất làm nhà ở là không đúng đối tượng. Việc UBND TP Hải Phòng có quyết định đổi tên và chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của UBND huyện An Hải vào ngày 17/4/2003, nhưng lãnh đạo huyện này vẫn ký “bìa đỏ” cho bà Nguyễn Thị Thu và ký hàng trăm “bìa đỏ” khác là sai phạm nghiêm trọng cần phải được các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc xem xét thu hồi để trả lại sự tôn nghiêm của pháp luật.

Việc UBND quận Hải An ra Kết luận thanh tra số 185/KL-CT cho rằng “Nguồn gốc đất của bà Nguyễn Thị Thu và “bìa đỏ” của bà Nguyễn Thị Thu được cấp là hợp pháp” là vi phạm Luật Đất đai. Cùng với đó, việc ông Chủ tịch xã Đằng Lâm ký trích đo giao thêm 90m2 đất thùng, vũng cho bà Vũ Thị Bích cũng là việc làm trái thẩm quyền…”.

Trong khi không có cơ sở pháp luật nào khẳng định việc cấp đất cho bà Phạm Thị Hiên, việc chuyển nhượng giữa bà Hiên và bà Nguyễn Thị Thu sau đó được UBND huyện An Hải cấp “bìa đỏ” là đúng, thì việc UBND quận Hải An ra Kết luận thanh tra số 185/KL-CT khẳng định vụ việc trên đã làm cho việc tranh chấp đất đai giữa chị em bà Bích, bà Vũ Thị Thu và bà Nguyễn Thị Thu ngày càng phức tạp.

Đề nghị lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng cần giao cho cơ quan Thanh tra nhà nước TP. Hải Phòng vào cuộc thanh tra lại vụ việc trên và xem xét toàn diện tính hợp pháp của hàng trăm “bìa đỏ” được UBND huyện An Hải (cũ) phát hành từ ngày 17/4/2003, xem xét lại Kết luận thanh tra số 185/KL-CT của UBND quận Hải An để trả lời công luận.

Quang Chiến