Phán quyết của Tòa

Bản án số 01/2016/KDTM – ST, ngày 26/11/2016 của TAND quận Ba Đình, Hà Nội tuyên Công ty TNHH IC Việt Nam  phải trả cho Ngân hàng NN&PTNT số tiền là 105.068.105.904 đồng. Trường hợp Công ty TNHH IC Việt Nam không trả được nợ, ông Ngô Văn Quang và bà Mai Thị Hà không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với khoản nợ gốc 30 tỷ đồng cùng lãi phát sinh thì Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam có quyền đề nghị kê biên tài sản thế chấp là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 9 Đặng Hữu Phổ, khu phố 2 Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, để thu hồi nợ trong phạm vi thế chấp, cụ thể là số tiền nợ gốc 30 tỷ đồng và các khoản lãi của số tiền nợ gốc này. Công ty TNHH IC Việt Nam phải tiếp tục thanh toán số tiền nợ gốc và lãi còn thiếu sau khi đã khấu trừ tài sản phát mại. Theo nội dung của bản án, thì chỉ khi nào có đủ căn cứ và cơ quan thi hành án ra quyết định xác định Công ty TNHH IC không có điều kiện thi hành án thì ông Quang và bà Hà mới phải thi hành án.  

Ngày 11/4/2018, bảo vệ nhà số 9 Đặng Hữu Phổ, khu phố 2, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh nhận được Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số: 5088/TB – CTHADS, ngày 09/04/2018 của Cục THADS TP. Hồ Chí Minh thông báo cho ông Ngô Văn Quang là Cục THADS TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 9 Đặng Hữu Phổ vào lúc 9 giờ ngày 26/4/2018.

Không tìm ra địa chỉ của Công ty TNHH IC Việt Nam?

Theo thông tin từ Cục THADS TP. Hà Nội thi hành bản án trên, Chi cục THADS quận Ba Đình căn cứ vào kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Công ty TNHH IC Việt Nam tại các nơi: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và Cục Thuế Hà Nội; trụ sở Công ty TNHH IC Việt Nam ở địa chỉ biệt thự D9b Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Kết quả của quá trình xác minh thông tin trên được kết luận: Hiện nay, Công ty không còn thuê và hoạt động tại đây (biệt thự D9b Giảng Võ), tại đây cũng không còn treo biển hiệu. Công ty TNHH IC Việt Nam đã chuyển đi đâu không rõ địa chỉ, không còn bất cứ tài sản và con người liên quan đến Công ty IC tại địa chỉ trên. Chi cục THADS Ba Đình xác định Công ty TNHH IC Việt Nam không có điều kiện thi hành án thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Chi cục THADS quận Ba Đình đã ra Quyết định số 121/QĐ-CCTHADS ngày 24/8/2016 về việc ủy thác thi hành án cho Chi cục THADS quận 2, TP. Hồ Chí Minh nơi có tài sản thế chấp của ông Quang, bà Hà.

Ngày 7/10/2016, Chi cục THADS quận 2 đã ra Quyết định số 59/QĐ- CCTHADS về việc thi hành án theo yêu cầu cho thi hành toàn bộ nội dung án tuyên. Ngày 14/10/2016, Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án của Công ty TNHH IC Việt Nam, lập biên bản nội dung: Qua xác minh thực tế thì Công ty TNHH IC Việt Nam không còn hoạt động, không có bảng hiệu tại Biệt thự D9b Giảng Võ, đồng thời chủ sở hữu căn biệt thự trên cũng xác minh, hiện tại Công ty IC Việt Nam không còn thuê nhà biệt thự D 9b Giảng Võ, Hà Nội. Mặc dù, cả hai cơ quan thi hành án không xác minh vốn, tài sản của Công ty TNHH IC Việt Nam theo Điều 44 Luật THADS, không ban hành quyết định xác định Công ty TNHH IC Việt Nam không có điều kiện thi hành án theo Điều 44a Luật THADS. Song, ngày 12/12/2016, Chi cục THADS quận 2 ra Quyết định số 12/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản, xác định: Công ty TNHH IC Việt Nam có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, quyết định, kê biên, xử lý tài sản thế chấp của Công ty TNHH IC Việt Nam là quyền sử hữu nhà đất ở tại số 09 Đặng Hữu Phổ mang tên chủ sở hữu là ông Ngô Văn Quang và vợ là bà Mai Thị Hà.

leftcenterrightdel
Từ ngày 21/7/2016, Công ty TNHH IC đăng ký trụ sở chính tại phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. 

Trong khi đó, xác minh thông tin trên các trang thông tin điện tử và tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, phóng viên báo BVPL được biết từ ngày 21/7/2016, Công ty TNHH IC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 22, trong đó đăng ký trụ sở chính tại địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Chí Cường, giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Vậy không hiểu tại sao Chi cục THADS quận Ba Đình và Chi cục THADS quận 2 lại không xác minh địa chỉ của Công ty TNHH IC Việt Nam; không xác minh tài sản của Công ty TNHH IC Việt Nam để xác định điều kiện thi hành án của Công ty TNHH IC Việt Nam theo quy định của Điều 44, Điều 44a Luật THADS? Việc Chi cục THADS quận 2 chưa tiến hành xác minh kỹ điều kiện THA của Công ty TNHH IC Việt Nam đã tiến hành các thủ tục để kê biên tài sản của ông Quang, bà Mai là không đúng với nội dung án tuyên, trình tự thi hành án theo Luật THADS.

Hiện vụ việc đang được Tổng cục THADS xem xét về quy trình thi hành án để đảm bảo quyền lợi của công dân. Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Trần Tâm