leftcenterrightdel
 Phần đất 9,2m2 (khoanh đỏ) đã được TAND tỉnh Phú Yên tuyên buộc ông Long trả lại cho vợ chồng ông Tải, bà Kiều. (Ảnh:MP)

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, vợ chồng ông Phạm Hữu Tải, bà Huỳnh Thị Ninh Kiều (trú tại số 01 Lương Tấn Thịnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm đơn khởi kiện vợ chồng ông Nguyễn Thành Long, bà Hồ Thị Tùng (trú tại 299 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để đòi lại phần đất bị lấn chiếm.

Tại Bản án sơ thẩm số 09/2020/DS-ST ngày 18/2/2020 của TAND TP Tuy Hòa và Bản án phúc thẩm số 57/2020/DS-PT ngày 8/9/2020 của TAND tỉnh Phú Yên đều tuyên: “Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Phạm Hữu Tải; Công nhận Quyền sử dụng đất diện tích 9,2 m2 gồm diện tích A=3,5m2, diện tích B=1,0m2, diện tích C=4,7m2 tại ranh giới đất số 01 đường Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP Tuy Hòa và số 299 đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa; Có giới cận: Bắc giáp đất nhà ông Tải - bà Kiều, nam giáp đất ông Long - bà Tùng, tây giáp đất ông Long - bà Tùng, đông giáp đường Lê Duẩn là thuộc quyền quản lý, sử dụng của vợ chồng ông Phạm Hữu Tải, bà Huỳnh Thị Ninh Kiều”.

Các Bản án cũng tuyên: Buộc vợ chồng ông Nguyễn Thành Long, bà Hồ thị Tùng tháo dỡ đà kiền móng xây trên phần đất tranh chấp 9,2m2 nêu trên (Theo Bảng vẽ mặt bằng hiện trạng nhà và đất ngày 14/11/2019 do Công ty TNHH Đo đạc Thiên Ý vẽ và ông Tải, ông Long đã ký).

Vợ chồng ông Phạm Hữu Tải, bà Huỳnh Thị Ninh Kiều và vợ chồng ông Nguyễn Thành Long, bà Hồ Thị Tùng được yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Sau đó, ông Tải, bà Kiều có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngày 6/10/2020, Chi cục THADS TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 98/QĐ-CCTHADS Thi hành án theo yêu cầu những nội dung nêu trên. Tiếp đó, ngày 11/11/2020, Chấp hành viên Nguyễn Minh Nam - Chi cục THADS TP Tuy Hòa cùng đại diện VKSND; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai; UBND phường đã lập Biên bản “về buộc thực hiện công việc nhất định” đối với vợ chồng Nguyễn Thành Long, bà Hồ Thị Tùng.

Theo đó, qua kiểm tra, xem xét thực tế, đại diện các cơ quan chức năng xác định: Vợ chồng ông Long, bà Tùng đã tháo dỡ đà kiền móng xây trên phần đất tranh chấp 9,2m2.

Tưởng chừng việc ông Long, bà Tùng đã tự ý tháo dỡ và sẽ giao trả phần đất 9,2m2 cho vợ chồng ông Tải, bà Kiều một cách thuận lợi, và việc thi hành án diễn ra dễ dàng, thế nhưng, mọi thứ trở nên nhiêu khê hơn khi vợ chồng ông Tải, bà Kiều không thể thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất với lý do chưa được bàn giao mốc cụ thể. Cùng với đó là việc vợ chồng ông Long, bà Tùng quay ngược lại không chịu bàn giao đất mà cố tình cản trở, ngăn chặn việc tiếp nhận phần đất nêu trên của vợ chồng ông Tải, bà Kiều.

leftcenterrightdel
 Thông báo về việc Thi hành án của Chi cục THADS TP Tuy Hòa cho rằng bản án cần được giải thích. (Ảnh:MP)

Cực chẳng đã, vợ chồng ông Tải, bà Kiều tiếp tục có đơn xin giải quyết thi hành án lần nữa gửi đến Chi cục THADS TP Tuy Hòa. Nội dung đơn báo cáo về hành vi không chấp hành thi hành án của vợ chồng ông Long, bà Tùng và việc không thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất được vì chưa được bàn giao mốc.

Ngày 6/1/2021 vợ chồng ông Tải, bà Kiều nhận được Thông báo số 11/TB-CCTHADS về việc “Thi hành án dân sự” do Chấp hành viên Nguyễn Minh Nam ký ban hành trả lời những nội dung ông Tải, bà Kiều báo cáo nêu trên. Tuy nhiên, tại Thông báo này, Chi cục THADS lại nhận định “Nội dung trên không có trong bản án của Tòa án tuyên nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chấp hành viên thi hành án dân sự”!?

TAND tỉnh Phú Yên sau đó ra Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm số 38/QĐ-SCBSBA ngày 12/4/2022. Theo đó, sửa chữa, bổ sung Bản án số 57/2020/DS-PT ngày 8/9/2020 của TAND tỉnh Phú Yên như sau:

Tại dòng thứ 5 từ dưới lên, trang 7 của bản án đã ghi: “Buộc vợ chồng ông Nguyễn Thành Long, bà Hồ Thị Tùng tháo dỡ đà kiền móng xây trên phần đất tranh chấp 9,2m2 gồm diện tích A=3,5m2, diện tích B=1,0m2, diện tích C=4,7m2”.

Nay sửa chữa, bổ sung như sau: Buộc vợ chồng ông Nguyễn Thành Long, bà Hồ Thị Tùng tháo dỡ đà kiền móng xây trên phần đất tranh chấp 9,2m2 gồm diện tích A=3,5m2, diện tích B=1,0m2, diện tích C=4,7m2 và buộc ông Long, bà Tùng giao lại Quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Tải, bà Kiều diện tích 9,2m2 gồm diện tích A=3,5m2, diện tích B=1,0m2, diện tích C=4,7m2 tại ranh giới đất số 01 đường Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP Tuy Hòa và số 299 đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa; Có giới cận: Bắc giáp đất nhà ông Tải  - bà Kiều, nam giáp đất ông Long - bà Tùng, tây giáp đất ông Long - bà Tùng, đông giáp đường Lê Duẩn”.

Mặc dù Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án nêu nội dung rất rõ ràng như trên, tuy nhiên ngày 14/11/2022, Chi cục THADS TP Tuy Hòa tiếp tục ban hành Thông báo số 679/TB-CCTHADS về vệc “Thi hành án” cho rằng nội dung bản án tuyên chưa rõ ràng, cần giải thích để có cơ sở thi hành án và Chi cục THADS đã gửi báo cáo kiến nghị (lần 2) để xem xét kháng nghị giám đốc thẩm…

Cứ như vậy, từ đó cho đến nay, Bản án đã có hiệu lực pháp luật vẫn rơi vào “bế tắc”, chưa được thi hành. 

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.


Mai Phong