leftcenterrightdel
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. 

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gồm: chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường từng “đăng đàn” trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khoá này.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. 

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương với nội dung về công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại...

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. 

Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực Thanh tra với vai trò chính thuộc về Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ông Khái là thành viên Chính phủ chưa từng trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Nhóm vấn đề dành cho Tổng Thanh tra gồm nội dung công tác thanh tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; việc thực hiện kết luận sau thanh tra; thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, thu hồi tài sản sau thanh tra...

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. 

Trách nhiệm trả lời chính trong nhóm vấn đề thứ tư thuộc về Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân với nội dung thuộc phần ông phụ trách. Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là nội dung dự kiến được nêu ra.

Nội dung tiếp theo là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức; công tác đánh giá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Nhóm vấn đề thứ cuối cùng được đề cập đến thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông với 3 nội dung cụ thể, gồm: công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, đặc biệt trên mạng xã hội...

Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng - người cũng chưa từng đăng đàn trả lời chất vấn.

Chia lửa với các bộ trưởng trong các phiên chất vấn là các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực cùng tư lệnh ngành của một số bộ liên quan.

Theo nghị trình, phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sẽ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần sau, từ 6 đến 8/11./.

Xuân Hưng