Tiếp tục báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập khá chi tiết các kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, liên kết vùng… cũng như các lĩnh vực về văn hóa, xã hội…

Đặc biệt, với công tác chống tham nhũng, lãng phí Thủ tướng cho hay công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra đã được làm tốt; hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, bổ trợ tư pháp được nâng cao; chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm; các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp đã thực hiện tốt các quy chế, cơ chế phối hợp; huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả Năm dân vận chính quyền.

Tuy vậy, Thủ tướng nói các hạn chế, yếu kém vẫn còn và nhiều khó khăn thách thức vẫn cần phải giải quyết, tập trung xử lý trong thời gian tới.

Chẳng hạn công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật còn bất cập; thực thi pháp luật nhiều nơi chưa nghiêm. Tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán; xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế. Cải cách thủ tục hành chính một số lĩnh vực chưa thực chất; còn tình trạng tham nhũng vặt. Khiếu kiện về đất đai tuy đã giảm nhưng vẫn còn bức xúc ở một số địa phương.

Tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm trên một số địa bàn diễn biến phức tạp; xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng. Tình trạng tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội còn nhiều, chưa kịp thời xử lý nghiêm. Bảo vệ chủ quyền biển đảo gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chưa tranh thủ tốt những cơ hội và lợi ích của các hiệp định thương mại tự do cho phát triển đất nước.

Thủ tướng cho rằng: nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này chủ yếu là nguyên nhân chủ quan.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại phiên khai mạc. Ảnh Nhật Bắc

“Một số bộ, ngành, địa phương còn thiếu tinh thần quyết tâm, chưa đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chưa thực sự quyết liệt hành động. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết: “Kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi còn buông lỏng, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực thi chính sách, pháp luật còn hạn chế. Xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trì trệ trong giải quyết công việc sau quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm ở không ít cơ quan, đơn vị”.

Trong thời gian còn lại của năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, cần có những biện pháp cụ thể, khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế, yếu kém nêu trên. Thủ tướng nói./.

Xuân Hưng