leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Đắc Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Chủ động - Sáng tạo” Đại hội đã nhất trí cao với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đánh giá về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội đã tham luận, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá về tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay; tập trung kiện toàn, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Long theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TƯ khóa XII về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ VKSND tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; 100% tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như phong trào thi đua dân vận khéo; 100% chi bộ, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt Quy chế dân chủ, thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.v.v.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề nghị các cấp ủy Đảng, tiếp tục tăng cường tuyên truyền các văn bản, chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, của Ngành đến cán bộ, đảng viên và duy trì sinh hoạt lệ có hiệu quả. Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, uốn nắn kịp thời, không để xảy ra đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh luôn trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 – 20025.

Thanh Phong - Văn Thứ​