Trong 2 ngày (ngày 22 và ngày 23/5) Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015- 2020), lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan tư pháp - nội chính, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án, khiếu tố; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại vi phạm và tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ và các Chi bộ duy trì sinh hoạt và ra Nghị quyết hàng tháng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Coi trọng công tác quần chúng, quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Công tác cải cách hành chính được quan tâm xây dựng; phong trào xây dựng văn hóa công sở được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương, an toàn trong Cơ quan được giữ vững. Hàng năm Đảng bộ được tổ chức đảng cấp trên đánh giá là Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 BCH mới của Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ tới để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí, trong đó Phó Viện trưởng Phan Quý Nhất được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Bùi Tiến