Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì và truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao cùng toàn thể công chức Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Viện, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cùng toàn thể công chức phòng tổ chức cán bộ VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát cấp huyện…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung, điểm mới của Quy định số 114-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 
leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo Viện và đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao đổi, chia sẻ những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới của Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Theo đó, Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 Chương, 16 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký (11/7/2023), thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Quy định quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.

Quy định 114-QĐ/TW nêu rõ các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn. Trong đó có hành vi để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của bản thân tác động, thao túng, can thiệp vào các khâu trong công tác cán bộ.

Quy định 114-QĐ/TW cũng nêu rõ hành vi chạy chức, chạy quyền, trong đó có hành vi lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi. 

leftcenterrightdel
 Các điểm cầu tại Hội nghị.

Cùng với đó, Quy định 114-QĐ/TW còn quy định, không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan gồm: Thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị;

Người đứng đầu cấp ủy đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan: Nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, toà án, viện kiểm sát ở Trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương…

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, việc ban hành Quy định số 114 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, góp phần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Việc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ trong ngành KSND, mục đích cuối cùng là chọn được đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát các cấp vừa có tâm, vừa có tầm, có kiến thức pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, thực sự là người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời Bác Hồ đã dạy.

Đề cập đến công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu các đồng chí làm công tác cán bộ cần nắm rõ những điểm cốt lõi của Quy định số 114, hiểu và nhận thức đúng, đầy đủ để chấp hành nghiêm trong thực tiễn. Bên cạnh đó, người làm công tác cán bộ phải luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, công tâm, khách quan, làm việc theo đúng quy trình, quy định để lựa chọn được những cán bộ xứng đáng, có đầy đủ kinh nghiệm, kỹ năng, bản lĩnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt Quy định số 114 trong phạm vi chức trách của mình, cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định số 114; khi phát hiện vấn đề bất bình thường, có phản ánh cần kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm theo quy định này.

Cao Nguyên