Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao; Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ VKSND tối cao; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy, các đồng chí lãnh đạo đơn vị tại các điểm cầu, gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao 2, 3 và đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh...

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã thông báo tới các đại biểu tham dự hội nghị những kết quả cơ bản, quan trọng, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6, Khoá XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung gồm: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc VKSND tối cao dự Hội nghị

Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021; công tác cán bộ.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 6, Khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự Hội nghị.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023; đồng thời, thảo luận, thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Trong đó, liên quan đến nội dung về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đề cập đó là hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thiện cơ chế thực thi quyền lực nhà nước. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, có cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hoá liêm chính, tiết kiệm để không muốn tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021; đồng thời cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ: ngành Kiểm sát không làm ra của cải vật chất, nhưng với chức năng, nhiệm vụ được giao Ngành đã luôn nỗ lực, cố gắng để góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Đây cũng chính là đóng góp của ngành Kiểm sát để giữ gìn an ninh trật tự, sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tạo sự ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Đối với nội dung Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, thời gian qua Ngành cũng đã tham gia tích cực, trách nhiệm nhằm xây dựng nội dung Đề án theo sự phân công. “Nếu VKSND làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với VKSND sẽ càng được tăng cường, củng cố hơn” - Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh. 

Với việc truyền đạt của đồng chí Viện trưởng đã giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VKSND tối cao kịp thời nắm bắt những nội dung cốt lõi, cơ bản, quan trọng của Hội nghị Trung ương 6, Khoá XIII, từ đó quán triệt, cụ thể hóa và nỗ lực, phấn đấu thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận đã được Hội nghị thông qua; vận dụng vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tin: PV; ảnh: Trần Tùng