Chủ nhiệm UBTP của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu: Trong bối cảnh của năm 2020, UBTP ghi nhận, đánh giá cao kết quả VKSND tối cao đã đạt được, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu của Quốc hội, đồng thời chia sẻ những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai.

leftcenterrightdel
 Quốc hội nghe Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga cho biết, UBTP nhận thấy, năm qua, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự của VKSND các cấp tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, trong công tác kiểm sát điều tra: VKSND các cấp đã kịp thời phát hiện, yêu cầu hủy bỏ 164 quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều tra và ban hành 1.315 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; số kiến nghị được chấp nhận, thực hiện đạt tỷ lệ 99,5%, vượt 19,5% so với chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội. VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc nhiều kiến nghị của UBTP được nêu trong báo cáo thẩm tra các năm trước...

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm UBTP của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo Thẩm tra trước Quốc hội. 

Trong công tác kiểm sát xét xử: Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận đều vượt chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội. Công tác giải quyết án tham nhũng, kinh tế được chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế tăng 5,2%...

Về công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, UBTP nhận thấy, công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao cơ bản bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, số vụ án được phát hiện, khởi tố, điều tra đều tăng lên, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng và xâm phạm hoạt động tư pháp được dư luận quan tâm. Tỷ lệ thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng mà có tăng 11,9%...

Về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, Chủ nhiệm UBTP tán thành và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự. Số vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động được kiểm sát tăng; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận vượt 13,6% so với chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội…

Vũ Cảnh