leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 21/11.

Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Lê Thị Nga cho biết, về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, UBTP nhận thấy, năm 2023, VKS các cấp tiếp tục chú trọng công tác này. Nhiều chỉ tiêu công tác tăng so với năm 2022 như: các cuộc kiểm sát trực tiếp tăng 13%, yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố tăng 41,1%. Việc xét phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn được thực hiện cơ bản chặt chẽ, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo.

Chủ nhiệm Lê Thị Nga khẳng định, cùng với đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số vụ VKS yêu cầu điều tra tăng 20,8%, yêu cầu thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án tăng 26,1%, yêu cầu khởi tố bị can tăng 25% và được CQĐT thực hiện cơ bản đầy đủ. VKS đã trực tiếp ra quyết định khởi tố 8 bị can và yêu cầu điều tra theo quy định; hủy bỏ 155 quyết định không có căn cứ của Cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan, sai.

Song song với đó, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm là 78%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. VKS các cấp đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử và được các cơ quan thực hiện nghiêm túc.

Về công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

UBTP nhận thấy, công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt kết quả cao hơn so với năm 2022. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đều tăng so với năm trước và vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Theo báo cáo của VKSND tối cao, chưa để xảy ra trường hợp nào bị oan thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Công tác thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng tiếp tục được chú trọng (đã thu hồi được hơn 12 tỉ đồng, tỷ lệ 84,7%).

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính

UBTP nhận thấy, năm 2023, VKSND tối cao tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm các vụ, việc dân sự được Tòa án chấp nhận vượt 10%; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hành chính được Toà án chấp nhận vượt 8,3% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Các kiến nghị của VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong quá trình giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính đều được tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, vượt yêu cầu của Quốc hội.

Về công tác kiểm sát thi hành án

UBTP nhận thấy, năm 2023, công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đạt nhiều kết quả tích cực. Số cuộc kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ, trại tạm giam tăng 9,6%. VKS các cấp đã ban hành 4.254 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự khắc phục vi phạm và đều được tiếp thu, thực hiện.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên họp.

Trong công tác kiểm sát thi hành án hành chính, thi hành án dân sự: đã kiểm sát trực tiếp 1.140 cuộc tại các cơ quan thi hành án dân sự và phát hiện có 1.512 quyết định vi phạm về nội dung, 961 việc kê biên, định giá, đấu giá, xử lý vật chứng có vi phạm; kịp thời yêu cầu Cơ quan THADS thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; công tác giải quyết đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

UBTP nhận thấy, năm 2023, VKS các cấp tiếp tục quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Số lượt tiếp công dân tăng 39,8%; các VKS đã giải quyết được 97,2% đơn khiếu nại và 94,7% đơn tố cáo.

Cùng với đó, công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tiếp tục có chuyển biến. Số kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm VKS có thẩm quyền đã ban hành tăng. Công tác kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực tiếp tục được quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, tố cáo...

Minh Khôi