leftcenterrightdel
 

Tại lớp tập huấn, hơn 300 học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: Những quy định của pháp luật có liên quan đến ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung, lấy lời khai và một số vấn đề cần chú ý trong quá trình thực hiện;

Những yếu tố tác động đến tâm lý cán bộ trong quá trình hỏi cung, lấy lời khai và một số vấn đề cần chú ý trong xây dựng thái độ, tác phong và tâm lý cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ; Mối quan hệ phối hợp và phân công nhiệm vụ cho cán bộ hỏi cung, lấy lời khai và cán bộ chuyên môn khi thực hiện nhiệm vụ có ghi âm, ghi hình có âm thanh;

Giới thiệu kỹ năng vận hành, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện; Nghiên cứu, trao đổi hoặc nghe báo cáo thực tế về tình hình, kết quả triển khai việc hỏi cung, lấy lời khaicó ghi âm hoặc ghi hình

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng thiết bị cho cán bộ hỏi cung, lấy lời khai khi thực hiện nhiệm vụ ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Trung Hiếu